Personale

Anne Bjerre

Anne Høyrup Bjerre

Uddannet læge i 2004. Speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Jeg har en bred erfaring inden for alle områder af det gynækologiske speciale og har tidligere været ansat på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Roskilde Sygehus og Holbæk Sygehus.

Medlemskaber: DSOG, FAPS, DFKO

Maria Vinther

Maria Vinther

Uddannet lægesekretær siden 2007 og har talrige kompetencer inden for klinisk arbejde og sundheds IT.

Du vil møde Maria i telefonen, i receptionen, ved nogle undersøgelser og ved blodprøvetagning.